Loading

VÝSTAVBA

Komplexné poradenstvo pri výstavbe a realizácii stavieb

Poskytujeme kompletné poradenstvo v oblasti plánovania, inžinieringu, obstarávania,  výstavby a realizácie stavieb.  Dokonale poznáme aktuálny trh v oblasti stavebného priemyslu a optimálnou voľbou stavebných materiálov dokážeme zabezpečiť maximálnu kvalitu zhotovenia stavieb za čo najrozumnejšiu cenu. Požiadavky a záujmy klienta sú u nás na prvom mieste. Kvalitne odvedená práca patrí medzi naše základné hodnoty. Vyvíjame maximálne úsilie o racionálne a úsporné riešenie realizácie investičných projektov. Pri realizácii stavby je samozrejmosťou pravidelný reporting investorovi vrátane podrobnej dokumentácie a prehľadného finančného vyúčtovania stavby v rámci medzinárodných štandardov.

NAŠE SLUŽBY

Plánovanie a príprava projektu:
 • –  Príprava zadania pre projekčnú kanceláriu
 • –  Výber generálneho projektanta
 • –  Poradenstvo pri zhotovení projektovej dokumentácie
 • –  Zostavenie projektového manažmentu – vedenie projektanta, hodnotenie plnenia zadania
 • –  Aktualizácia stavebných nákladov počas procesu projektovania
Inžinierska činnosť:
 • –  Zabezpečenie potrebných povolení pre výstavbu
 • –  Posúdenie rozpočtových nákladov a časového harmonogramu výstavby
 • –  Návrh optimalizácie nákladov podľa predloženej projektovej dokumentácie
Obstarávanie a tender:
 • –  Vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa
 • –  Oslovenie potencionálnych dodávateľov a realizácia výberových konaní
 • –  Manažment realizácie výberových kôl (I., II., III.)
 • –  Vyhodnotenie ponúk a prerokovanie s potenciálnymi dodávateľmi
 • –  Návrh úsporných variant, odporučenie najvhodnejšieho riešenia
 • –  Zastupovanie pri rokovaniach na zmluvných podmienkach, návrh a príprava zmlúv
Realizácia a manažment výstavby:
 • –  Zostavenie realizačného tímu, návrh postupnosti realizácie
 • –  Zabezpečenie výberu stavebného dozoru
 • –  Priebežná kontrola kvality realizovaných prác
 • –  Pomoc pri návrhu optimálneho riešenia v prípade vzniknutých zmien oproti projektovej dokumentácii v procese realizácie stavby

REFERENCIE

 • Novostavba RD David, Banská Bystrica
 • Novostavba Polyfunkčného domu Na hrebienku, Bratislava
 • Rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Malej Vsi, Lučenec

KONTAKT

+421 948 689 539

daniela.schvarzova@invictum.sk