Loading

KARIÉRA

Duálne vzdelávanie

S cieľom rozvíjať praktické zručnosti študentov miestnych škôl sa spoločnosť Invictum Holdings, a.s. v roku 2022 zapojila do systému duálnemu vzdelávania a stala sa certifikovaným poskytovateľom praktického vyučovania. Ide o moderný koncept, ktorý prepája školy a zamestnávateľov s cieľom komplexne – počas 4 rokov štúdia, poskytnúť žiakom nie len teoretickú, ale aj praktickú prípravu.

Invictum Holidngs, a.s. spolu s Obchodnou akadémiou v Lučenci tak bude každoročne poskytovať praktické zázemie jednému študentovi. Vybraný študent získa praktické skúsenosti z oblasti účtovníctva, personalistiky, fakturácie ale aj z mnohých doplnkových oblastí ako napríklad projektový manažment.

Okrem praktických skúseností získajú vybraní študenti pracovné návyky, konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce, podmienky pre osobný a pracovný rozvoj v inovatívnom prostredí, možnosť finančnej odmeny ako aj prípadného nástupu na hlavný pracovný pomer po ukončení štúdia.