Loading

O NÁS

Spoločnosť Invictum Holdings, a.s. je rodinný holding, ktorý je historicky spätý s drevárskym sektorom už od roku 1934

Spoločnosť vznikla v roku 2015 ako rodinná spoločnosť pod názvom Invictum, s.r.o. V roku 2019 prešla transformáciou na holdingovú spoločnosť, keďže sa jej podnikateľské aktivity v krátkom čase dynamicky rozvíjali.

Do konca roku 2022 zastrešoval holding osem obchodných a dve neziskové spoločností na Slovensku, Českej republike, Rakúsku, Srbsku a Južnej Afrike v rámci drevárskeho a chemického priemyslu, logistiky ako aj výskumu a vývoja.

V prvom kvartáli 2023 došlo k odpredaju drevodivízie. V súčasnosti sa holding venuje výskumu a vývoju, chemickému priemyslu, stavebníctvu, výstavbe, inžinieringu a tendrovaniu projektov.  Zároveň holding financuje z vlastných zdrojov jedinečný projekt Kráľovský vŕšok, ktorého cieľom je na rozloha cca 14 ha dobudovať verejno-prospešný areál zameraný na kultúrne a historické väzby (Kaštieľ v Malej Vsi – Národná kultúrna pamiatka), medzi lokálnymi a zahraničnými komunitami, vrátane environmentálneho aspektu územia.

NAŠE SPOLOČNOSTI