Loading

O NÁS

Spoločnosť Invictum Holdings, a.s. je rodinný holding, ktorý je historicky spätý s drevárskym sektorom už od roku 1934

Spoločnosť vznikla ešte v roku 2015 ako rodinná spoločnosť pod názvom Invictum, s.r.o. V roku 2019 prešla transformáciou na holdingovú spoločnosť, keďže sa jej podnikateľské aktivity v krátkom čase dynamicky rozvíjali.

V súčasnosti zastrešuje holding jedenásť obchodných a dve neziskové spoločností na Slovensku, Českej republike, Rakúsku, Srbsku a Južnej Afrike v rámci drevárskeho a chemického priemyslu, distribúcie ekologických čistiacich prostriedkov, logistiky, marketingu, zdravotníctva, ako aj výskumu a vývoja.

V prvej polovici roka 2021 vzniklo oddelenie Invictum Holding – Business Service Centre s cieľom poskytovať administratívne , IT a účtovné služby nielen spoločnostiam v rámci holdingu ale aj mimo neho.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

invictum holdings

NAŠE SPOLOČNOSTI