Loading

NGO A ROZVOJ

kralovsky vrsok
Kde sa minulosť spája s budúcnosťou

Kráľovský vŕšok je projektom komplexnej revitalizácie územia v lučeneckej časti Malá Ves, vrátane rekonštrukcie kaštieľa,  postaveného na základoch pôvodného rozľahlého barokového kaštieľa s historickou studňou.

Zámerom projektu je vytvoriť netradičné prepojenie historického (minulého) a environmentálneho (budúceho) aspektu rozvojového územia a vybudovať jedinečnú environmentálnu, vzdelávaciu  a prímestskú oddychovú prírodno – historickú zónu.

Areál Kráľovského vŕšku tvoria dve časti – západná časť, v ktorej dominantu tvorí národná kultúrna pamiatka – secesný Kaštieľ Kráľovský vŕšok. Objekt bude slúžiť hlavne na prezentáciu kultúrno-historických hodnôt, pričom na priľahlých plochách budú prezentované ukážky záhradného umenia inšpirovaného súčasnými trendami, medzi ktorými je zvlášť výrazná podpora miestnej biodiverzity.

Východnú časť, ktorá je rozsiahlejšia, bude tvoriť environmentálne centrum enviroNOVA,  ktorá bude slúžiť na edukačné a výskumné činnosti a záhrady miestnej flóry. Budova environmentálneho centra bude slúžiť na výskum v rôznych oblastiach ale najmä na hľadanie prostriedkov urýchľujúcich dosiahnutie neutrálnej uhlíkovej stopy, udržateľnosti a digitalizácie.

Podporujeme rozvoj regiónov a mládeže

Innovus a Bacchus sú mimovládne neziskové organizácie, prvá so sídlom v Lučenci, v centre historického regiónu Novohrad, a druhá v Českej republike, zameraná na región Moravy.

Cieľom organizácií je budovať spoluprácu s lokálnymi a zahraničnými špeciálnymi organizáciami a komunitami mladých, organizovať študijné vyhliadkové trasy, rozvíjať aktivity na regionálnej aj národnej úrovni, organizovať školenia, workshopy, semináre a diskusie, organizovať zaujímavé aktivity pre deti a mladých.