Loading

NOVINKY

invictum holdings
invictum holdings business service centre
2021: Rok vývoja a zmien v Invictum Holdings

Invictum Holdings vytvorilo samostatné oddelenie – Business Service Centre, ktoré poskytuje účtovné, IT  a administratívne služby, ako pre spoločnosti v rámci holdingu, tak aj pre externé spoločnosti.

Najvýznamnejší rozvoj zaznamenala drevárska divízia, kde sa spoločnosť Zvoimpex transformovala na VALASAHA Group, ktorá zároveň prešla rebrandingom a zmenila postavenie na globálnu spoločnosť poskytujúcu obchodné riešenia. Okrem spoločností Millwood a Tilian boli založené nové dcérske spoločnosti v Rakúsku (Silvader), Srbsku (Tarwinn) a Juhoafrickej republike (Waltors).

Každá z dcérskych spoločností sídli v inej krajine, v rámci ktorej vykonáva vlastné obchodné operácie ako je výkup a následné spracovanie a export drevnej suroviny, polotovarov a hotových výrobkov na globálny trh vďaka materskej spoločnosti VALASAHA, prípadne vykonáva rôzne lesnícke služby ako je ťažba, pestovanie a obhospodarovanie lesa.

V roku 2021 tiež vznikla spoločnosť Inecos, ktorá je výhradným distribútorom ekologických čistiacich prostriedkov britskej značky SoluPak pre európsky trh.

VALASAHA
Teemu Korhonen posilňuje drevársku divíziu na pozícii Managing Partner

Invictum Holdings, a.s., rodinný holding, ktorý je historicky spätý s drevárskym sektorom už od roku 1934, víta od 1.6.2021 vo svojej drevárskej divízii Teemu Korhonena na pozícii Managing Partner.

Teemu Korhonen ukončil odbor Obchod lesníckych produktov na Univerzite aplikovaných vied Kymenlaakso vo Fínsku. Väčšinu svojho profesijného života strávil v Rakúsku, kde viedol medzinárodný obchodný tím a zastrešoval tvorbu obchodných stratégií. Vo svojej kariére zastával viacero významných pozícií ako výkonný riaditeľ alebo viceprezident obchodu. Zároveň zodpovedal za viacero M&A projektov, reštrukturalizácií podnikov a nastavovanie start-upov.

„Teemu je ten správny líder pre budúcnosť našej drevárskej divízie,“ hovorí Lukáš Halm, člen predstavenstva Invictum Holdings, a.s. „Pre spoločnosť je kľúčové pokračovať v budovaní drevárskej divízie expanziou na ďalšie trhy, ako aj rozširovaním produktového portfólia. Náš ďalší rozvoj plánujeme akcentovať taktiež prostredníctvom inovatívnych high-tech riešení a intenzívnymi investíciami v rámci výskumu a vývoja. Teemu zdieľa náš pohľad na budúcnosť drevárskeho sektora a potenciál, ktorý vzniká spojením našich síl.“

„Som nadšený touto príležitosťou, ako aj dôverou, ktorú do mňa rodina Halmová vkladá. Spája nás vášeň a oddanosť lesom a najmä drevu ako udržateľnému materiálu budúcnosti. Zdieľame rovnaké hodnoty, čo sa týka rešpektu a kontinuálneho vzdelávania, ktoré sa odrážajú v každodennom pracovnom živote. Všetky spomenuté aspekty v kombinácii s prístupom zameraným na budúcnosť a perspektívou dynamického rozvoja moje rozhodovanie značne uľahčili,“ dodáva Teemu Korhonen.