Loading

DIVÍZIA DREVO

Spoločnosť Zvoimpex, a.s., pôsobí odo dňa 26.5.2021 pod novým názvom VALASAHA Group, a.s. Čoskoro bude predstavený nový koncept drevárskej divízie.

Drevo nás definuje

Drevársku divíziu tvoria v súčasnosti spoločnosti Zvoimpex a Millwood v Slovenskej republike a spoločnosť Tilian v Českej republike. Cieľom všetkých spoločností je kontinuálny rozvoj so zameraním na lesnícke a drevárske činnosti, ako je ťažba a pestovanie lesa, obchod a spracovateľská činnosť produktov s pridanou hodnotou.

 

Zvoimpex  využíva svoju sieť obchodných partnerstiev na to, aby každý kus hodnotného dreva našiel ten správny účel a zužitkovanie. Je držiteľom certifikácie PEFC a FSC, čím garantuje, že lesy a z nich vyťažená drevná surovina, ako aj ostatné drevárske výrobky, ktoré dodáva, sú pestované a spracovávané udržateľným spôsobom a sú z overených zdrojov. Okrem toho sa aktívne sa podieľa na rozvoji drevárskeho sektora prostredníctvom investícií do IT infraštruktúry a vývoja inovatívnych aplikácií.