Loading

CHÉMIA

Certifikovaná fumigácia a distribúcia dezinfekčných prostriedkov

PROTIGNA ako subjekt s oprávnením na vystavovanie fumigačných certifikátov vykonáva profesionálny servis ochrany dreva a prípravy produktov pre bezproblémový vývoz. Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby fumigácie drevnej guľatiny a drevárskych výrobkov určených na export, ktoré musia byť zo zákona ošetrené pred škodcami.

Spoločnosť sa taktiež zaoberá distribúciou ekologických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre sektor B2B – najmä v odvetviach zdravotníctva, hotelierstva a gastronómie, práčovní a čistiarní, športu, poľnohospodárstva, záhradníctva a stavebníctva.